Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Jeg har ikke fått invitasjonsbrev, kan jeg likevel være med i undersøkelsen?
Svar: Nei, dessverre ikke. Det er Statistisk Sentralbyrå som trekker ut de familiene som deltar.

Spørsmål: Jeg har kastet/rotet bort brevet med brukernavn og passord. Hva gjør jeg?
Svar: Vi har ikke anledning til å finne passordet ditt eller gi deg et nytt, siden disse er generert av Statistisk sentralbyrå.

Spørsmål: Den ene av foreldrene snakker et annet språk enn norsk. Kan barnet likevel delta?
Svar: Ja. I skjemaet for utfyllende informasjon blir dere spurt om opplysninger om foreldrenes språk.

Spørsmål: Mitt barn har en sykdom eller funksjonshemming som gjør at det har en avvikende språkutvikling. Skal jeg likevel svare på undersøkelsen?
Svar: Ja, vi vil gjerne ha data også fra disse barna for å få med all variasjonen i språkutvikling.

Spørsmål: Jeg gjorde en feil da jeg fylte ut undersøkelsen. Hva gjør jeg?
Svar: Hvis du fremdeles er logget inn i skjemaet, kan du prøve å gå tilbake ved å trykke på ”tilbake”-knappene i selve nettsiden. Prøv eventuelt å logge inn på nytt og se om det lar seg gjøre å gå tilbake til der du gjorde feil.
Hvis du ikke kommer bakover i skjemaet, send oss en e-post med barnets fødselsdato og passordet fra brevet, så prøver vi å løse problemet.

Spørsmål: Jeg ville egentlig motta en språklig profil om mitt barn, men glemte å fylle ut en e-post-adresse/skrev e-post-adressen feil. Hva gjør jeg?
Svar: Send oss en e-post der du forklarer situasjonen, med barnets fødselsnummer, og passordet fra brevet, så prøver vi å ordne det.

Spørsmål: Jeg har tvillinger, hvilken av tvillingene skal jeg fylle ut skjemaet for?
Svar: Velg én av tvillingene tilfeldig. Du kan for eksempel slå mynt og kron, eller ta den som kommer først i alfabetet.