Kontakt

Kristian Emil Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Universitetet i Oslo
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

Dersom dere lurer på noe vedrørende undersøkelsen, kan dere sende oss en e-post: sprakutvikling@iln.uio.no