Hva er en CDI-foreldrerapport?
CDI står for Communicative Development Inventory (Oversikt over kommunikativ utvikling).
MacArthur–Bates CDI-foreldrerapporten består av 2 skjemaer: Det første, Ord og gester, anvendes til barn i alderen 8 til 20 måneder, mens det andre, Ord og setninger, anvendes til barn i alderen 16 til 36 måneder.

Begge skjemaene er utformet som avkrysningslister som omfatter forskjellige sider av språktilegnelsen (ord, bøyninger, rutiner, gester, osv.):
  • I Ord og gester skal foreldrene krysse av for om barnet forstår et ord (uten å kunne si det selv), eller om barnet både forstår og sier et ord.
  • I Ord og setninger skal foreldrene bare krysse av for et ord hvis barnet selv sier ordet.

Underveis gjennom skjemaene blir det gitt forklaringer på hvordan de skal fylles ut.
Hvorfor bruker vi CDI-foreldrerapporter i dette prosjektet?
  • Fordi CDI-foreldrerapporter gjør bruk av den store kunnskapen om barns språklige og kommunikative evner som foreldrene har.
  • Fordi CDI-foreldrerapporter er en god måte å utnytte foreldres kunnskap om sine barns språklige utvikling til vitenskapelige formål.
  • Fordi CDI-foreldrerapporter anvendes internasjonalt, slik at det er mulig å gjøre sammenligninger mellom ulike språk.