Start undersøkelsen
I undersøkelsen skal dere fylle ut to skjemaer, ett om barnets språklige ferdigheter og ett med utfyllende opplysninger, både om barnet og dere selv. Dere er selvsagt sikret full anonymitet: Navn og andre personlige opplysninger opptrer ikke i presentasjoner av resultatene fra undersøkelsen. Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning.

Les mer om Personvernombudet for forskning her.

Vi har lagt det opp slik at dere først fyller ut skjemaet om barnets språklige ferdigheter (CDI-skjemaet), og deretter skjemaet for utfyllende opplysninger.

Til slutt vil dere få tilbud om å være med på en trekning av 20 gavekort på kr 500, og å få tilsendt en profil over deres barns språklige ferdigheter i forhold til alderen.